ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 5. (OLAĞAN ÜSTÜ) GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
10.05.2024

Değerli Üyelerimiz,
Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO)’mizin 5. Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda ki gündem
ile 10 Mayıs 2024 Cuma günü İzmir / Seferihisar ilçesi sığacık mevkii adresinde bulunan Royal Teos Termal ve klinik Otelde Saat: 12:00’de gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluk
sağlamaması halinde 11 Mayıs 2022 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündem ile
gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantımıza katılımlarınızı bekler bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yusuf GERÇEKER
Uluslararası Helal Turizm Derneği
Dernek Başkanı

ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 5. OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Yoklama
2- Dernek Başkanının Açılış Konuşması
3- Misafir Konuşmacılar
4- Başkanlık Divanının Seçilmesi ve Yetkilendirilmesi
5- Ocak 2024 – Nisan 2024 Ayları Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması
6- Ocak 2024 – Nisan 2024 Ayları Gelir-Gider Tablosunun Okunması ve Oylanması
7- Yönetim Kurulunun İbrası
8- 2024-2025 Yılları Faaliyet Planının Okunması ve Oylanması
9- 2024-2025 Yılları Tahmini Bütçesinin Okunması ve Oylanması
10- Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
11- Tüzük Değişikliğinin Oylanması
12- Dilek ve Temenniler
13- Kapanış