Vizyon ve Misyon

  • IHATO vizyonu (IHATO mission)

 

IHATO, uluslararası düzeyde, helal turizm sektörünü temsil edebilecek bir yapıya kavuşmayı vizyonu olarak belirlemiştir.

 

  • IHATO misyonu (IHATO mission)

 

IHATO’nun misyonu, helal turizm sektörü temsilcilerini ve paydaşlarını bir araya getirerek; Türkiye’nin dünya turizminden almış olduğu payı arttıracak, sektörün hizmet kalitesini yükselterek turist memnuniyeti sağlayacak, kamu yararı oluşturarak katma değer üretecek faaliyetler gerçekleştirmektir.

 

  • IHATO değerleri (IHATO values)

 

Etik İlkeler: IHATO, tüm turizm faaliyetlerinde, tüm tarafların etik ve ahlaki ilkelere uygun davranması gerektiğini bir değer olarak kabul etmektedir.

 

Helal Turizme Erişim: IHATO Müslüman seyahat pazarındaki tüm turistlerin helal konseptli turizm ürün ve hizmetlerine fiziksel, ekonomik ve teknik açıdan erişimini kolaylaştırmayı bir değer olarak kabul etmektedir.

 

Sürdürülebilir Gelişim: IHATO turizmin ülke ekonomileri açısından en önemli sektörlerden biri olduğuna inanır ve turizm politikalarında sürdürülebilirliği bir değer olarak kabul eder.