ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz;
Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO)’mizin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda ki gündem ile Meydankavağı Mah. Aspendos Bulv. 50/1 Muratpaşa/ANTALYA adresinde ki MÜSİAD Antalya Şubesinde 14 Temmuz 2018’de Saat:13:00’de gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. Toplantı 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündem ile gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantımıza katılımlarınızı bekler bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Erdal TÜRK
Uluslararası Helal Turizm Derneği
Dernek Başkanı

ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama
2- Dernek Başkanının Açılış Konuşması
3- Başkanlık Divanının Seçilmesi ve Yetkilendirilmesi
4- Misafir Konuşmacılar
5- Ocak 2018 – Temmuz 2018 Ayları Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması
6- Ocak 2018 – Temmuz 2018 Ayları Gelir-Gider Tablosunun Okunması ve Oylanması
7- Yönetim Kurulunun İbrası
8- 2018-2019 Yılları Faaliyet Planının Okunması ve Oylanması
9- 2018-2019 Yılları Tahmini Bütçesinin Okunması ve Oylanması
10- Derneğimiz Tarafından Yapılan Sektörel Araştırma Raporlarının Görüşülmesi
11- Derneğimiz ile Kamu Kurumları ve Özel Kurumlar Arasında İmzalanması Öngörülen Protokoller
12- Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
13- Dilek ve Temenniler
14- Kapanış