KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE IHATO’DAN 170 MİLYAR USD’LİK MÜSLÜMAN SEYAHAT PAZARI İÇİN TARİHİ ADIM

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE IHATO’DAN 170 MİLYAR USD’LİK MÜSLÜMAN SEYAHAT PAZARI İÇİN TARİHİ ADIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, IHATO (Uluslararası Helal Turizm Derneği) heyetinden, Türkiye’nin Müslüman seyahat pazarından alabileceği payı ve stratejileri içeren sunumu kabul etti.

IHATO Yönetim Kurulu başkanı Yusuf Gerçeker, başkan vekili Taner Aydın, başkan yardımcısı Yusuf Yücel ve Danışma kurulu üyeleri; Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, Öğr. Gör. A. Abdullah Turhan ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Pamukçu’nun dahil olduğu toplantıda, Türkiye’ye 5 saatlik uçuş mesafesinde bulunan ülkelerde 400 milyon Müslüman’ın yaşadığı ifade edildi. Özellikle Müslüman seyahat pazarı bakımından Türkiye için dört stratejik pazar olarak; Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Rusya Federasyonu ve Orta Asya’da yaşayan, kişi başı gelir düzeyi 10.000 USD’nin üzerinde olan yaklaşık 110 milyon turistin hedef pazar olarak öngörüldüğü belirtildi.

Bu pazarlardan gelecek turistler için, Türkiye’nin; inanç turizmi, deniz-kum-güneş turizmi, yayla turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, üçüncü yaş turizmi, termal turizm, spor turizmi ve gastronomi turizmi gibi turizm türlerinin helal turizm konseptinde de şekillendirilerek, Müslüman seyahat pazarına sunulabileceğini belirten IHATO heyeti, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli saha pratikleri ve küresel gelişmeleri de dikkate alarak analiz ettiklerini ifade etti.

Helal Turizmde Türkiye, Know-How Transferi ve Küresel Etkinlikler Yapabilecek Düzeyde!.

Sunumda Müslüman seyahat pazarına etkili bir giriş yapılabilmesi için öncelikli olarak bu konseptte hizmet veren tesislere ilişkin yasal düzenleme yapılmasının gerekliliğinin altının çizen IHATO heyeti, Türkiye’nin Müslüman-dostu otelcilik niteliklerini belirleyen bir mevzuatın hazırlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve IHATO arasında ortak bir çalışma toplantısının yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile yapılan görüşmede, IHATO’nun 2020 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği “Halal Tourism Know-How Transfer” ve “World Halal Tourism Summit” projelerini arz ettiklerini, her iki projenin de Bakanlık tarafından desteklenmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Himayelerine alınması için değerlendirmeler yapıldığını söyledi.