İHATO Başkanı Erdal Türk Röportajı

Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı Erdal Türk, Helal Turizm’in sadece yemekten ibaret olmadığını bu destinasyonun içinde konaklamadan, tatil konseptine, ulaşımdan, tüketilecek zaruri tüm ihtiyaçlara kadar uzanan yüzlerce etkeni kapsadığını söyledi.

Erdal Türk, “Bugün Helal Turizm denilince İspanya, ardından da Hırvatistan geliyor. Ezanı okunmayan, duaların sesinin duyulmadığı Avrupa ülkeleri bugün bizim yapmamız gerekenleri çok önceden fark edip bu ürün konseptinden milyon dolarlarla ifade edilen gelir elde etmektedir. Müslüman bir ülke olmamız ve üstelik turizmin tüm çeşitliliğini barındırdığımız ülkemiz de turizmin bu ürün pastasından çok çok daha fazla pay almamız gerekmektedir. Helal Turizmi sadece yemek ile detaylandırma olarak algılanmamalıdır. Helal Turizmi marka haline getirdiğimizde ülkemiz turizmine hem turist hem de döviz anlamında artış yaşayacaktır” dedi

Derneğiniz faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz ?

-Yeni kurulmuş bir derneğiz. Şu anda Uluslararası Helal Turizm Derneği olarak çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bizim ana hedefimiz ülke turizmine yeni bir ürün kazandırmaktır. Zaten mevcutta bu ürün değişik isimler altında satılıyor. Örneğin aile oteli, helal otel, İslami otel diye satılıyor. Bu ürünlerin bir standarttı yok. Yayınlanmış TSE tarafından belirlenmiş bir standart var ama bu standarttı alabilen bir tesis yok. Sahanın gerçekleri ile uyumlu bir çalışma yapılmamış ancak biz hem danışma kurulumuzdaki akademik destek, hem üyelerimizin tecrübeleri sayesinde sektöre bir standart, sektör çalışanlarına bir eğitim, bunların sertifikalandırılması çalışmamız bulunmakta. 2017 Kasım’ında düzenlenen Üçüncü Turizm Şurası’nın sonuç raporunda ürün çeşitliliğinde Helal Turizm oylandı ve kabul edildi. Bu bizim Bakanlığımızın ve ülkemizin turizm politikaları 2023 hedefleri nezdinde kabulü anlamına geliyor. Bukabulün de gerekleri olarak bundan sonra bir stratejisi planın çıkartılması gerekiyor. Bu doğrultuda Mayıs ayında bir çalıştay düzenlemeyi hedefliyoruz. Kamu, özel sektör ve diğer STK temsilcileri ile birlikte üç günlük çalıştayımız var. Buradan çıkacak sonuçları da bir rapor halinde yayınlayıp ülke turizminin 2023vizyonunun hedeflerine bir katkı olarak sunacağız. Ayrıca dernek üyelerimizin kendi personellerine yönelik bir eğitim programımız var onu başlatıyoruz. Bir taraftan bu işlerle ilgilenen, buna konsepte çevirmek isteyenlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yeni kurulmamıza rağmen çok ciddi karşılık gördük. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere Antalya Valimiz kuruluşumuzdan sonra ilk toplantı sonrasında taktim ettiğimiz Helal Turizm Raporumuzu sektör de şimdiye kadar hiç yayınlanmamış ve değinilmemiş konuların ele alındığı görülmesinden kıymetli bulundu. Şu anda geldiğimiz nokta da artık Türkiye de yapılacak tüm etkinliklerde sadece katılımcı değil, organizatör, planlayıcı ve sponsor olarak Uluslararası Helal Turizm Derneği taraf olarak masa da yerimizi alacağımızı sektöre çözüm önerileri getireceğimizi düşünüyorum . Bu yıl içinde 29 Kasım-2 Aralık  2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul da Dünya Helal Turizm kongresi olacak. Burada da biz paydaşlarımızla birlikte olacağız

Helal Turizm pastasından pay almayı erken keşfeden uzak doğu ülkeleri olduğu dikkat çekmekte. Neler söyleyeceksiniz ?

-Malezya, Singapur enterasan şekilde önde. Japonlar çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kendi ülkelerinde helal belgeli oteller, işletmeler çok revaçta. Bu konuda çok yatırım yapıyorlar. Uzak Doğu da bu konuya sıcak bakan ülkeler var. Bu potansiyeli bu ülkeler keşfetmiş durumda. Avrupa bu konu da inanılmaz yatırımlar ve tanıtımlar yapmakta. Dünya da Helal Turizm Kongresini Ezan sesinin duyulmadığı, dini değerler ve varlıkların yer almadığı İspanya yapmıştır. Biz Antalya da turizm yapıyoruz dediğimiz kum, güneş, denizden öte geçilemiyor. Turizmin çeşitlendirilmesi gerektiği artık açıkça ortadadır. Etrafımızda ki Müslüman turisti çekebildiğimizde bu pastadan pay alabileceğiz. Batı Avrupa’nın nüfusu ve oralardan gelecek olan turistin sayısı belli. Bu ülkelerin belli kesimi Türkiye yi tercih ediyor. Olası bir siyasi krizde bizim ürün çeşitliliğimiz de farklı pazarlarda olmadığımız zaman otelciside, esnafı da etkilenmekte. Bunu uçak krizinde yaşadık. Üç saatlik bir uçuş mesafesinde olan 400 milyonluk bir Müslüman nüfus ülkemiz etrafında bulunmakta. Bu çok büyük bir pay ve ürün çeşitliliğidir. Bu sayının yüzde 40’nı ülkemizde görmemiz içten bile değil. Ancak sözünü ettiğimiz Müslüman ülkelerden gelen turist sayısı 700 bin ile 1 milyon arasında. Helal Turizm de Antalya çok şanslı bir şehir çünkü konaklama ve otel çeşitliliği fazla. Yurt dışı ülkelerin helal turizminde verdiği hizmet ile bir Müslüman ülke de helal turizm faaliyetinde bulunmak arasında oldukça dikkat çekici fark yaşanır.

İsminden dolayı Helal Turizme bakış ve yaklaşımı sadece salt yeme içmeden öte gitmeyen bir faaliyet olarak algılanmakta

-Bu konu kesinlikle isminden dolayı diğer turizm ile helal haram tartışmasının içerisine girmesi gerekmeyecek bir konudur. Helal kavramı dünya da kabul edilmiş bir markadır. Bu neden helal diğerleri haram mı?  Sorusu akla geliyor hemen. Asla öyle bir iddiamız yok. Helal Turizm aynı helal gıda gibi Dünya da bir markadır. Helal Turizm’de bir üründür. Arz talep meselesi sonucunda ortaya çıkan bir üründür Helal Turizm. Bizler ülkemiz de Helal Turizmin kriterlerin asgarisini sağlama konusunu standartlaşmasına rotalar çizmekteyiz. Bu konuda öncelikle olmazsa olmazlarımızı sıraya koymamız gerekmekte.

Derneğinizin merkezi neresi?

-Uluslararası Helal Turizm Derneği Antalya da kuruldu. Ve merkezimiz Antalya’dır. Biz uluslararası bir derneğiz. Bizim bugün İran’dan-Almanya’ya, Mısır’dan- Dubai ve Rusya’ya kadar bir network ağımız var. Turizm faaliyeti olan her ülkede kendimizi hissettirmek istiyoruz. İngiltere de çok sayıda bir Helal Turizm beklentisi içinde olan nüfus var. Sosyal medya da helal turizm ile ilgili site var. Sorgulama yaptığınız da Merkezi İngiltere çıkıyor.Yani burada Dünya bu pazarın farkında. Biz Türkiye olarak el  yordamı olarak yapıyoruz. İç pazarımızın da Helal Turizm konusunda büyük bir talebi bulunmakta. Bu hizmetlerin verileceği oteller ve konaklama alanlarının belgelenmesi gerekmekte.

Biz ülkemizin 2023 turizm vizyonuna katkı da bulunmak üzere bütün çalışmalarımızı Devletimizin, STK ve Müteşebbislerin katkısıyla yürütüyoruz. Ciddi bir akademik desteğimiz var. Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi bu konuda yayınları olan hocalarımızın danışma kurulunda yeri var. Yapacağımız çok iş var. Görüyoruz ki sektör de böyle bir çalışmaya ihtiyaç var. İnşallah desteklerle birlikte ülke turizmine katkı da bulunmak istiyoruz. Helal Turizm destinasyonu içinde bulunan otel ve konaklama kurumların da daha çok iş gücü istihdam sağlanmaktadır. Bizim üyelerimiz sadece oteller değil. Helal Turizm faaliyetine çıkacak olan bir kişinin alacağı hizmetlerin tümüne bakıyoruz. Bunlar arasında Konaklama tesisleri, piknik alanları, turizme hizmet veren acente, transferi yapan firma, rehberler, hava yolu şirketleri, kurvaziyer gemiler v.s yüzlerce detay Helal Turizmin içinde yer alan argümanlardır. İçinde bulunduğumuz derneğin bizim bir otelimiz yok. Ancak Türk Turizmine sadece turizm yazılımı yapan ve turistlerin evinden çıkıp geri evine dönünceye kadar ki elektronik ortamda tüm işlerini yapan bir yazılımımız var. Bu yazılım sayesinde bu turistler otel bileti alınıyor, uçak bilet rezervasyon yapılıyor, transfer, rehberini alıyor, satışını alıyor ve tüm bunlar muhasebeleştiriliyor. Bunun acente ayağı, otel ayağı var, uçak ayağı var, bunun tedarikçisi var. Tüm bunları sorgulayacağınız ve Helal Turizm detayları konusunda sorgulama yaptınız. İşte tüm bunların cevapları yaptığımız yazılımda bulunmaktadır. Biz bu olaya sadece otel olarak bakmamaktayız. Turizm olarak bakıyoruz. Turizm dediğimiz de de turistin evinden çıkıp da evine girinceye kadar aldığı bütün mal ve hizmetlerden söz ediyoruz.