HELAL TURİZM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

HELAL TURİZM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Wome Delux Hotel, Alanya/ANTALYA

(Çalıştay tarihi en kısa sürede açıklanacaktır.)

 

Çalıştayın amacı:

Türkiye’nin helal turizm pazarına etkili bir giriş yapabilmesi için bu alanda kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalıştayın ana amacı; Türkiye’de helal turizmin etraflı bir durum analizini yaparak, gelecekte hazırlanabilecek “Helal Turizm Stratejik Planı”na bilimsel çıktılar oluşturmaktır.

 

Çalıştayın organizatörleri:

 • Uluslararası Helal Turizm Derneği (International Halal Tourism Organisation – IHATO)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM)

 

Çalıştayın tarafları:

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Kalkınma Bakanlığı,
 • Ekonomi Bakanlığı-Helal Akreditasyon Kurumu (HAK),
 • Diyanet İşleri Başkanlığı,
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE),
 • İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC),
 • İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK),
 • Turizm sektörünün paydaşı sivil toplum kuruluşları;
  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  • Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
  • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
  • Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
  • Türkiye Otelciler Birliği (TUROB)
  • Antalya Rehberler Odası (ARO)
 • Konuyla ilgili akademisyenler
 • Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanlar

 

 

Çalıştayın yeri:

Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren Wome Delux Hotel’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Çalıştayın genel formatı:

 • Çalıştaydaki masa sayısı katılımcı sayısına göre organize edilecektir.
 • Her masada bir moderatör, bir raportör ve helal turizm konusunda çalışmaları olan en az bir akademisyen görev alacaktır. Masalardaki katılımcı sayısının 8 kişiyi geçmemesine özen gösterilecektir.
 • Tüm masalar bir ana moderatörün yönetiminde faaliyet gösterecektir.
 • Tüm çalıştay toplam 6 oturumdan oluşacaktır. İlk dört oturum, çalıştayın birinci gününde 45’er dakikalık oturumlar şeklinde gerçekleştirilecektir. Beşinci ve altıncı oturumlar çalıştayın ikinci günü ihtiyaç halinde, iki turlu olarak; “45dk. + ara + 45dk” şeklinde gerçekleşecektir.
 • Oturumlar 25 Mayıs Cuma günü iftardan sonra başlayıp 26 Mayıs Cumartesi günü sahur öncesi bitecektir.
 • Misafir girişleri 25 Mayıs Cuma günü öğleden sonra kabul edilecektir. Kayıtlar çalıştayın ilk günü 14:00-20:00 aralığında gerçekleşecektir. Cuma ve cumartesi çalıştay faaliyetleri devam edip misafirler 27 Mayıs Pazar günü otelden çıkış yapabilecektir.
 • Oturumlar iftar ve sahur vakitleri aralığında gerçekleşecektir.

 

Çalıştayın Programı:

Çalıştay, 21:00’da; İstiklal Marşı, saygı duruşu, Kur-an’ı Kerim tilaveti, protokol ve açılış konuşmaları ile başlayıp, “IHATO tanıtım sunumu”, “HETURAM tanıtım sunumu” ve “Helal Turizm Turist Profili” sunumu ile başlayacaktır. Açılış organizasyonu 22:00’de bitecektir.

Asıl oturumlar açılış organizasyonundan sonra saat 22:30’da başlayacaktır.

 • Birinci oturumda (22:30-23:15): Türkiye’nin helal turizm alanında güçlü yönleri cümleler halinde belirlenecektir. Güçlü yönler konusunda ülkenin sahip olduğu koşullar, konum, çekicilikler, kültür, turizm altyapısı vb. noktalar ele alınarak iç çevre faktörlerinden (ülke içi faktörlerden) hareket edilecektir.

23:15-00:00 (Kahve arası)

 • İkinci oturumda (00:00-00:45): Türkiye’nin helal turizm alanında zayıf yönleri cümleler halinde belirlenecektir. Zayıf yönler konusunda ülkenin yetersiz kaldığı noktalar, eksiklikler, vb. noktalar ele alınarak iç çevre faktörlerinden (ülke içi faktörlerden) hareket edilecektir.

00:45-01:00 (Kahve arası)

 • Üçüncü oturumda (01:00-01:45): Türkiye’nin helal turizm alanında karşı karşıya olduğu fırsatlar cümleler halinde belirlenecektir. Fırsatlar konusunda Müslüman seyahat pazarında meydana gelen gelişmeler, rakip destinasyonlara göre durum vb. noktalar ele alınarak dış çevre faktörlerinden (ülkenin dışındaki faktörler) hareket edilecektir.

01:45-02:00 (Kahve arası)

 • Dördüncü oturumda (02:00-02:45): Türkiye’nin helal turizm alanında karşı karşıya olduğu tehditler cümleler halinde belirlenecektir. Tehditler konusunda Müslüman seyahat pazarında meydana gelen/gelebilecek olan olası olumsuz gelişmeler, rakip destinasyonlardan kaynaklı olumsuz etmenler ve diğer olası riskler vb. noktalar ele alınarak dış çevre faktörlerinden (ülkenin dışındaki faktörler) hareket edilecektir.

Cuma oturumları sonu.

 

Cumartesi gerçekleşecek olan son oturumlar da saat 21:00’da başlayacaktır. Son iki oturum tüm katılımcıların aynı anda dahil olacağı biçimde tiyatro düzeni oturum şeklinde gerçekleşecektir.

 

 • Beşinci oturumda (Birinci tur: 21:00-21:45 Kahve arası İkinci tur: 22:00-22:45): Tüm masalardan dört ana noktada elde edilen verilerin derlenmiş, tasnif edilmiş hali tüm katılımcıların dahil olduğu “tiyatro düzeni” oturumda sunulacaktır. Böylelikle tüm masalardan üretilen bilgiler yeniden herkes tarafından gözlenecek, olası eklemeler ve eleştiriler toplanarak; güçlü yönler, zayıf yönler fırsatlar ve tehditler noktasında tüm katılımcıların görüşleri son kez alınmış olacaktır.

22:45-23:00 (Kahve arası)

 • Altıncı oturumda (Birinci tur: 23:00-23:45 Kahve arası 00:00-00:45): Son oturum olan bu oturumda her bir tespit ile ilgili olarak ne yapılması gerektiği yine tüm katılımcıların dahil olduğu tiyatro düzeni oturumda şekillendirilerek tavsiye kararları oluşturulacaktır.

 

 

Çalışma sonunda elde edilen veriler çalıştaydan sonra derlenerek taslak metin halinde tüm katılımcılara yeniden; son kontrol, öneriler ve eleştiriler için gönderilerek 15 gün süre tanınacaktır. Süre sonunda gelen görüşlerin de metne ilavesi değerlendirildikten sonra metin rapor haline getirilerek ilgili Bakanlıklara ulaştırılacak, açık kaynak olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.