Hakkımızda

ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ

Uluslararası Helal Turizm Derneği – International Halal Tourism Organization

Kısa Adı: IHATO

Vizyonu: IHATO, uluslararası düzeyde, helal turizm sektörünü temsil edebilecek bir yapıya kavuşmayı vizyonu olarak belirlemiştir.

Misyonu: IHATO’nun misyonu, helal turizm sektörü temsilcilerini ve paydaşlarını bir araya getirerek; Türkiye’nin dünya turizminden almış olduğu payı arttıracak, sektörün hizmet kalitesini yükselterek turist memnuniyeti sağlayacak, kamu yararı oluşturarak katma değer üretecek faaliyetler gerçekleştirmektir.

Değerleri; Etik İlkeler: IHATO, tüm turizm faaliyetlerinde, tüm tarafların etik ve ahlaki ilkelere uygun davranması gerektiğini bir değer olarak kabul etmektedir.

Helal Turizme Erişim: IHATO Müslüman seyahat pazarındaki tüm turistlerin helal konseptli turizm ürün ve hizmetlerine fiziksel, ekonomik ve teknik açıdan erişimini kolaylaştırmayı bir değer olarak kabul etmektedir.

Sürdürülebilir Gelişim: IHATO turizmin ülke ekonomileri açısından en önemli sektörlerden biri olduğuna inanır ve turizm politikalarında sürdürülebilirliği bir değer olarak kabul eder.

Derneğin temel amacı: helal turizm konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, helal turizmde hizmet standardının sağlanması için hizmet veren personelin meslek standartları, mesleki yeterlilikleri ve mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi konusunda eğitimler düzenlemek, işletmelerin taşıması gereken standartları belirleyerek sektöre katkı sunmaktır. Bununla birlikte dernek helal turizm ile ilgili tanıtım yapılabilmesi ve farkındalığın oluşması için bilimsel faaliyetler yürütmeyi ve yatırımcıların dikkatlerini bu pazara çekerek önemli ekonomik kazanımlar elde etmelerini hedeflemektedir.

Derneğin Hedefleri:

1. Helal Turizm kapsamında ulusal ve uluslararası alanda araştırmalar yapmak,

2. Helal Turizm ile ilgilenen tüm paydaşlara derneğin tanıtımını yapmak ve paydaşlarla arasındaki ilişkileri canlı ve sürekli tutmak,

3. Helal turizm konusunda turizm işletmelerini (konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım, seyahat acenteleri vb.) bilgilendirmek, eğitmek, danışmanlık yapmak,

4. Helal turizm ile ilgili kongre, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikleri gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen bu etkinliklere katılım göstermek,

5. Ulusal ve uluslararası alanda helal turizm tanıtımları ve farkındalık çalışmaları yapmak,

6. Helal turizm alanında projeler hazırlamak, yürütmek izleme değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

7. Helâl turizm alanında hizmet veren personelin meslek standartları, yeterlilikleri ve belgelendirilmeleri konusunda çalışmalar yapmak,

8. Helâl turizm personel sertifikasyonu çalışmaları ve eğitimleri düzenlemek,

9. Helal Turizmin Türkiye’de yaygınlaştırılması ve ülkeye artı değer sağlaması noktalarında altyapı oluşturmak,

10.Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki helal turizm araştırmalarını teşvik etmek, akademik anlamda destek vermek,

11.Helal turizmin bir turizm politikası olarak ele alınmasını ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna uyarlanmasını sağlamak,

12.Helal turizm kültürünün gelişmesi için çalışmalar yapmak ve helal turizmi iç pazarda yaymak,

13.Helal turizm doğrultusunda yeni yapılacak tesislere devlet teşviki sağlama noktasında çalışmalar yapmak,

14.Tüm turizm işletmeleri için helal turizm standartları belirlemek için çalışmalar yapmak,

15. İlgili kurum ve kuruluşlarla Helal turizm standardizasyonunun geçerliliği doğrultusunda çalışmalar yürütmek,

16.Helal turizmi ulusal ve uluslararası alanda geliştirmek,

17.Türkiye’nin helal turizm ile marka ülke imajını oluşturmasını sağlamak.

 

IHATO’nun yönetim kadrosu:

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf GERÇEKER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Ramazan KALKEN, Ruhat ÜLGEN CENGİZ, Yusuf YÜCEL ve Süleyman ÇINAROĞLU 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Eyül Kamil  GAYSI , Yener AKAR, Süleyman KORKMAZ, Murat KUNDAK, Muhammet Ali KAYA, Ebubekir YILDIZ, Osman SARIDİKEN, Hasan EFEL, Erol BODUR,  Nurullah ÜNAL, Hakan KORİK , Cemre Murat ÇALIŞ

Genel Sekreter
Emrullah Ahmet Turhan